Pergh, Semakin Canggih Pusat Kitar Semula dan Beli Balik (RBBC) Ini Gais!

IPC Shopping Centre kini mula memperkenalkan Pusat Kitar Semula dan Beli Balik (RBBC) yang telah diubah suai dan dinaiktaraf dengan pelbagai penambahbaikan...

The post Pergh, Semakin Canggih Pusat Kitar Semula dan Beli Balik (RBBC) Ini Gais! appeared first on ROTIKAYA.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.rotikaya.com/pergh-semakin-canggih-pusat-kitar-semula-dan-beli-balik-rbbc-ini-gais/