IWK Ambilalih Perkhidmatan Pembetungan Majlis Bandaraya Johor Bahru & Pasir Gudang

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju menjalinkan kerjasama untuk menaiktaraf dan meningkatkan mutu perkhidmatan pembetungan di kawasan Majlis Bandaraya Johor...

The post IWK Ambilalih Perkhidmatan Pembetungan Majlis Bandaraya Johor Bahru & Pasir Gudang appeared first on ROTIKAYA.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.rotikaya.com/iwk-ambilalih-perkhidmatan-pembetungan-majlis-bandaraya-johor-bahru-pasir-gudang/