Https://murai.my/2021/111770/normala-samsudin-marah-kerajaaan-vaksin-lockdown/

betul! pemimpin apa lah yang bagi sana sini. pkp 1.0 dlu juga yang bagus